Praktijk 4 Welzijn
Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Menu
Praktijk 4 Welzijn
Praktijk 4 Welzijn

Burnout & Stress

Burnout & Stress

Praktijk4Welzijn is gespecialiseerd in Burn-out coaching en coaching bij Stress en Overspannenheid. Hierbij wordt de methodiek van Flow-Wolf gebruik.

Burn-out & Stress
Een burn-out doet zich voor na langdurige overbelasting waarbij u uzelf te lang te kort hebt gedaan. Als stress langdurig wordt ervaren, is er te weinig tijd voor herstel en wordt de belasting op het lichaam te groot. Wetenschappers noemen dit klachtenbeeld ook wel roofbouw. Roofbouw is gedrag waarbij iemand zich continu zodanig uitput, dat periodes van herstel voor het lichaam niet meer plaatsvinden en symptomen van stress een heftige lichamelijke uiting krijgen.

Klachtenbeeld bij burn-out & Stress
Er is vaak sprake van een typisch klachtenbeeld, dat voortkomt uit een combinatie van spanning, oververmoeidheid, en moeite hebben met beslissingen nemen. De klachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Er is altijd sprake van afnemende vitaliteit. Dit beïnvloedt vaak ook de omgang met anderen, functioneren op de werkvloer, financiële situatie, etc.

Coaching bij burn-out & Stress
Als je een burn-out hebt (gehad) is het erg moeilijk om keuzes te maken, geluk te ervaren of überhaupt de deur uit te komen. Onderzoek heeft aangetoond dat thuis blijven zitten met een burn-out averechts werkt. Burn-out coaching biedt handvatten om structureel grip terug te krijgen op het dagelijks leven door stress te verminderen en werk en privé in balans te krijgen en is vaak niet meer zelfstandig in staat om op de rem te trappen om tijd te nemen voor herstel. Praktijk4Welzijn houdt je deze spiegel voor en helpt je bij je herstel.

Wat levert burnout- & stress coaching op?
Herkennen van symptomen van een burnout
Het opbouwen van vitaliteitsreserve.
De controle terug krijgen over het dagelijks functioneren.
Hoe grenzen leren stellen.
Knopen kunnen doorhakken en beslissingen kunnen nemen.

Opbouw burn-out coachtraject
Ieder coachtraject wordt op maat gemaakt. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt dit traject samengesteld aan de hand van uw vragen, behoeften en medische situatie. De duur van het traject ligt gemiddeld tussen de  8 tot 15 coachingsgesprekken.

Het coachtraject
Er zal een passend en realistisch plan van aanpak worden opgesteld en in de praktijk worden gebracht. In de eerste fase van het coachingstraject zal de nadruk liggen op energieherstel en controle krijgen over het dagelijks functioneren. Gaandeweg worden doelstellingen en competenties in kaart gebracht en er is aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.  Naast coachingsgesprekken bestaat het traject ook uit het aanreiken van tools, het maken van oefeningen en reflectie.

Eindevaluatie
Aan het einde van het traject zullen wij evalueren welke doelen zijn behaald? Hoe ver ben je en wat wil je nog aanpakken in de toekomst? Tevens wordt er alvast een afspraak gemaakt voor een follow-up gesprek. Immers om een terugval of nieuwe burn-out te voorkomen is een gedragsaanpassing nodig waarbij contact of steun van de coach helpend kan zijn.

Praktijk 4 Welzijn Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Testimonials "Het coachingstraject bij P4W heeft mij belangrijke resultaten opgeleverd. Ik ben zelfverzekerder geworden omdat ik mezelf meer bewust ben van mijn kwaliteiten en hierop durf te vertrouwen. Ook zijn mij methodieken/tools aangereikt op het gebied van zelfontwikkeling en communicatie waardoor ik nu weet hoe te handelen."

L.D./ Leidinggevende/Utrecht
Sociale Media Volg Praktijk 4 Welzijn op Sociale Media.