Praktijk 4 Welzijn
Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Menu
Praktijk 4 Welzijn
Praktijk 4 Welzijn

TMA Talenten Motivatie Analyse

TMA Talenten Motivatie Analyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als ze werk doen dat echt bij hen past !

Wat houdt de Talenten Motivatie Analyse in voor u als werknemer/individu?

De TMA methode is een persoonlijkheidsanalyse om talenten, drijfveren en motivatie in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide en gevalideerde (NIP erkende) Talenten Motivatie Test en een gesprek. De TMA test kan desgewenst uitgebreid worden met andere testen zoals een beroepsgroepen analyse, de capaciteitentest, de competentieanalyse en de jobfinder (vacature zoeker). De TMA is een uitstekende methodiek om in te zetten wanneer klanten een goed beeld willen krijgen van drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelpotentieel. Daarnaast ontdekken ze welke werkomgeving goed bij ze past, waar ze energie van krijgen en begrijpen ze waarom ze doen zoals ze doen.

TMA helpt je om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat je gelukkiger en effectiever in je werk wordt. Immers je bent het meest effectief, succesvol en gemotiveerd als je werk doet dat dicht bij je ware aard ligt. P4W gebruikt de TMA Talentenanalyse om drijfveren, talenten en daarmee motivatie te meten.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

 • Wat zijn mijn persoonlijke drijfveren en talenten?
 • Waar sta ik nu?
 • Welke organisatie past bij mij?
 • Welke studie- of beroepsrichting past bij mij?
 • Ik wil het beste uit mezelf halen!

Zoals eerder aangegeven zijn mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard en passie ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de mens centraal en op de troon die hem past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt oa toegepast voor selectie-, (persoonlijke of loopbaan)-ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Hoe werkt de Talenten Motivatie Analyse?

De TMA Analyse is gebaseerd op een uitgebreide (gevalideerde) vragenlijst die je thuis achter de computer (1,5 uur) invult. Op grond van deze analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht en beschreven in een rapport. Daarna volgt een verdiepend coachgesprek om de resultaten te duiden en betekenis te geven in het licht van je coachvraag.

De TMA Analyse is een onderdeel van de TMA-methode. Aanvullende online assessmentinstrumenten zijn:

 • een beroepskeuzetest (BAIA)
 • een capaciteitentest (CAPA)
 • 360 graden Feedback
   

de TMA Analyse geeft inzicht in zes dimensies, te weten:

 • de emotionele balans
 • motieven
 • sociale talenten
 • beïnvloedende talenten
 • leidinggevende talenten
 • organisatorische talenten

De TMA geeft een beeld van jouw persoonlijke voorkeursgedrag en de mate waarin die passen bij je ambitie, je (beoogde) functie en/of je organisatiecontext. Daarnaast laat de TMA zien in welke richtingen je je zoal kunt ontwikkelen. Je krijgt als het ware een ‘blauwdruk’ van jezelf.

Voor wie en wanneer ?
Als je je zelfinzicht wilt verruimen, je ontwikkelmogelijkheden scherper in beeld wilt hebben of je wilt voorbereiden op het maken van een volgende stap of keuze, kan de talentenanalyse een spiegel/blauwdruk zijn.

Tarief Particulier:
Talent Motivatie Analyse,  incl nabespreking 90 min, 495,- excl BTW

Interesse of vragen?
Heeft u interesse in de TMA Talenten Analyse voor een van uw werknemers? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.


Wat houdt de Talenten Motivatie Analyse in voor u als WERKGEVER?

De TMA methode is een persoonlijkheidsanalyse om talenten, drijfveren en motivatie in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide en gevalideerde (NIP erkende) Talenten Motivatie Test (en een gesprek). De TMA test kan desgewenst uitgebreid worden met andere testen zoals een beroepsgroepen analyse, de capaciteitentest, de competentieanalyse en de jobfinder (vacature zoeker). De TMA is een uitstekende methodiek om in te zetten wanneer klanten een goed beeld willen krijgen van drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelpotentieel. Daarnaast ontdekken ze welke werkomgeving goed bij ze past, waar ze energie van krijgen en begrijpen ze waarom ze doen zoals ze doen.

Zoals bovenstaand al is weergegeven zijn werknemers het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk indien zij het werk doen wat het dichtst bij hun ware aard en passie ligt. Of wanneer zij werken in een passende functie waarbij hun talenten ten volle worden benut. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de mens centraal en op de troon die hem past.  De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt oa toegepast voor selectie-, (persoonlijke of loopbaan)-ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Waarvoor is de TMA binnen uw organisatie inzetbaar ?

 • Wat zijn mijn medewerker zijn/haar persoonlijke drijfveren en talenten?
 • Waar staat hij/zij nu?
 • Past de organisatie en het werk bij deze werknemer?
 • De (nieuwe) organisatie vraagt bepaalde kwaliteiten? Bezit mijn medewerker deze kwaliteiten of zijn deze te ontwikkelen?

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag welke de kandidaat besteed achter zijn computer. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. 

U ontvangt een genuanceerde kandidaat-rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en uw kandidaat niet veroordeelt. Hierdoor worden de uitkomsten meestal herkend en geaccepteerd door uw kandidaat. Daarnaast ontvangt de werkgever (indien door de werkgever aangevraagd en betaald en met de kandidaat zijn/haar instemming) een schaduw (expert) rapportage en matchingsrapportage. Tijdens het terugkoppelingsgesprek worden aanwezige drijfveren en talenten gevalideerd. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen en reiken interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op de kandidaat. Hiermee kan op grondige wijze tot de kern worden gekomen en krijgt de werkgever en de kandidaat een diepgaander en waardevoller inzicht. De uiteindelijke keuzes en adviezen maakt u zelf, maar wel op een gestructureerde en gefundeerde manier.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren van uw kandidaat en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans:
Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de emotionele balans zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

Motieven:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de motieven zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

Sociale talenten:
De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit.Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de sociale talenten zowel grafisch als tekstueel worden weegegeven in het TMA-rapport.

Beïnvloedende talenten:
Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Assessment onder andere aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de beïnvloedende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

Leidinggevende talenten:
De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de leidinggevende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegevenin het TMA-rapport.

Organisatie talenten:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de organisatietalenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeve in het TMA-rapport.

TMA Radar:
De TMA-radar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van de normscores van de kandidaat. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van "standard nine") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waaop de TMA-radar zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

TMA Expert:
De expert (coach, recruiter, psycholoog of HR-adviseur) ontvangt een TMA expert-rapport. Deze expertrapportage geeft per talent een groot aantal STAR-vragen waarmee de kandidaat bevraagd kan worden. De TMA interviewmethodiek voor experts is dynamisch per kandidaat en geeft u inzage in de versterkende of verzwakkende effecten die de verschillende talenten en persoonlijkheidstrekken op elkaar hebben.

Tarief Zakelijk/Werkgever:
Talent Motivatie Analyse,  incl nabespreking 90 min, 695,- excl BTW

Interesse of vragen?
Heeft u interesse in de TMA Talenten Analyse voor een van uw werknemers? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

 

Praktijk 4 Welzijn Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Testimonials "Het coachingstraject bij P4W heeft mij belangrijke resultaten opgeleverd. Ik ben zelfverzekerder geworden omdat ik mezelf meer bewust ben van mijn kwaliteiten en hierop durf te vertrouwen. Ook zijn mij methodieken/tools aangereikt op het gebied van zelfontwikkeling en communicatie waardoor ik nu weet hoe te handelen."

L.D./ Leidinggevende/Utrecht
Sociale Media Volg Praktijk 4 Welzijn op Sociale Media.