Praktijk 4 Welzijn
Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Menu
Praktijk 4 Welzijn
Praktijk 4 Welzijn

TMA Teamanalyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als ze werk doen dat echt bij hen past

Wat houdt de Talenten Motivatie Analyse in?

TMA helpt je om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat je gelukkiger en effectiever in je werk wordt. Immers je bent het meest effectief, succesvol en gemotiveerd als je werk doet dat dicht bij je ware aard ligt. P4W gebruikt de TMA Talentenanalyse om drijfveren, talenten en daarmee motivatie te meten.

Zoals eerder aangegeven zijn mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard en passie ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de mens centraal en op de troon die hem past.  De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt oa toegepast voor selectie-, (persoonlijke of loopbaan)-ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag welke de kandidaat besteed achter zijn computer. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. 

U ontvangt een genuanceerde kandidaat-rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en uw kandidaat niet veroordeelt. Hierdoor worden de uitkomsten meestal herkend en geaccepteerd door uw kandidaat. Daarnaast ontvangt de werkgever (indien door de werkgever aangevraagd en betaald en met de kandidaat zijn/haar instemming) een schaduw (expert) rapportage en matchingsrapportage. Tijdens het terugkoppelingsgesprek worden aanwezige drijfveren en talenten gevalideerd. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen en reiken interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op de kandidaat. Hiermee kan op grondige wijze tot de kern worden gekomen en krijgt de werkgever en de kandidaat een diepgaander en waardevoller inzicht. De uiteindelijke keuzes en adviezen maakt u zelf, maar wel op een gestructureerde en gefundeerde manier.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren van uw kandidaat en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans:
Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de emotionele balans zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

Motieven:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de motieven zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

Sociale talenten:
De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit.Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de sociale talenten zowel grafisch als tekstueel worden weegegeven in het TMA-rapport.

Beïnvloedende talenten:
Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Assessment onder andere aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de beïnvloedende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeven in het TMA-rapport.

Leidinggevende talenten:
De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de leidinggevende talenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegevenin het TMA-rapport.

Organisatie talenten:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waarop de organisatietalenten zowel grafisch als tekstueel worden weergegeve in het TMA-rapport.

TMA Radar:
De TMA-radar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van de normscores van de kandidaat. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van "standard nine") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Rechts ziet u een voorbeeld van de manier waaop de TMA-radar zowel grafisch als tekstueel wordt weergegeven in het TMA-rapport.

TMA Expert:
De expert (coach, recruiter, psycholoog of HR-adviseur) ontvangt een TMA expert-rapport. Deze expertrapportage geeft per talent een groot aantal STAR-vragen waarmee de kandidaat bevraagd kan worden. De TMA interviewmethodiek voor experts is dynamisch per kandidaat en geeft u inzage in de versterkende of verzwakkende effecten die de verschillende talenten en persoonlijkheidstrekken op elkaar hebben.

Heeft u interesse in de TMA Talenten Analyse voor een van uw medewerkers? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Praktijk 4 Welzijn Anastasia de Gast
Van Geijnstraat 8
3791 VS Achterveld
06 - 22 033 639
info@praktijk4welzijn.nl
Testimonials "Het is een inzichtelijk traject met waardevolle gesprekken en nuttige, concrete opdrachten. Anastasia stelt verdiepende vragen, luistert goed en stuurt het traject bij waar dat nodig is. Ik heb haar hulp als ontzettend nuttig ervaren."

E.vd H/Secretaresse/Zeist
Sociale Media Volg Praktijk 4 Welzijn op Sociale Media.